Interiérové zárubne

Ako rušivý moment pôsobí v interiéri kovová zárubňa alebo omietnutý priechod. Na zabezpečenie estetického vzhľadu otvorov alebo priechodov vyrábame drevené zárubne, ktoré sú farebne a materiálovo, čiže vzhľadovo a esteticky prispôsobené k ostatným interiérovým prvkom.