Eurookná

Okná dávajú stavbe jej vlastnú tvár, predstavujú hranicu medzi okolitým svetom a naším súkromím. Okenné konštrukcie patria z hľadiska zvyšovania cien energie k najdôležitejším prvkom stavieb. Prioritou okennej konštrukcie by mala byť jej funkčnosť spočívajúca vo vytváraní optimálneho vnútorného prostredia. Práve z tohoto dôvodu vyrábame okná k uspokojeniu náročných architektonických projektov. Predstava majiteľa, staviteľa, alebo projektanta je bez problémov realizovateľná. Sú vyrábané z certifikovaných eurohranolov s rôznymi typmi otvárania.